​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mozambique

Địa chỉ: Av. Francisco Orlando Magumbwe,  No 1026/1048, Caixa Postal. 4501 – Maputo - Mozambique
Văn phòng:+258 21 49 7912
Đại sứ: +258 21 49 1989
Nội bộ: +258 21 49 2005
Fax:+258 21 49 1992
Email: sqvnmoz@yahoo.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​