Picture Passport Kim 4x6.jpg​​​

TIỂU SỬ​​

ÔNG PHẠM HOÀNG KIM

 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam

tại Cộng hòa Mô-dăm-bích, kiêm nhiệm Cộng hòa Ma-đa-ga-xca,  

Cộng hòa Xây-sen và Cộng hòa Mô-ri-xơ

-------------------------

 

Họ và tên:               Phạm Hoàng Kim

Ngày sinh:              05/11/1963

Học vấn:                 Cử nhân

Ngoại ngữ:              Tiếng Anh

Gia đình:                 Có vợ và 2 con

 

Quá trình đào tạo và công tác

9/1993 - 10/2001:Chuyên viên Văn phòng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao
11/2001 - 12/2004:Bí thư thứ Ba, Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada
2/2005 - 11/2007:Chuyên viên Văn phòng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao
11/2007 - 10/2008:Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao;
10/2008 - 4/2011:Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao;
5/2011 - 12/2014:Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Switzerland
1/2015 - 10/2017:Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao;
11/2017 - 2/2021:Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pakistan
2/2021 - 11/2021:Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao, Bộ Ngoại giao;
12/2021 -  Đến nayĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mozambique.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​