20180409_121759.jpg

TIỂU SỬ

ÔNG LÊ HUY HOÀNG

 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam

tại Cộng hòa Mô-dăm-bích, kiêm nhiệm Cộng hòa Ma-đa-ga-xca,  

Cộng hòa Xây-sen và Cộng hòa Mô-ri-xơ

-------------------------

 

Họ và tên:               Lê Huy Hoàng

Ngày sinh:              16/01/1961

Học vấn:                 Thạc sỹ

Ngoại ngữ:              Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Gia đình:                 Có vợ và 3 con

 

Quá trình đào tạo và công tác

1979-1984:Tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Hà Nội với Bằng Cử nhân về Quan hệ Quốc tế;
1979-1984:Chuyên viên phụ trách Không Liên Kết, Vụ Vấn đề chung (nay là Vụ Tổ chức Quốc tế), Bộ Ngoại giao;
1989-1993:Tùy viên Chính trị, Đại sứ quán Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a;
1993-1996:Chuyên viên phụ trách Liên Hiệp Quốc và Giải trừ Quân bị, Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao;
1996-1997:Tốt nghiệp Khoa Nghiên cứu Quốc tế sau đại học (SAIS), Đại học Tổng hợp Johns Hopkins, Hoa Kỳ, với bằng Thạc sỹ Chính sách công Quốc tế (MIPP);
1997-2001:Chuyên viên, Trợ lý Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao;
2001-2002:Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao;
2003-2005:Phó Vụ trưởng, Vụ Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao;
2005-2008:Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa;
2008-2013:Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
2013-2016:Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Nammi-bi-a, Cộng hòa Dim-ba-bu-ê và Cộng hòa Bốt-xoa-na
2016-3/2018:Phó Vụ trưởng, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, Việt Nam.
3/2018 - nay:Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Mô-dăm-bích, kiêm nhiệm Cộng hòa Ma-đa-ga-xca, Cộng hòa Xây-sen và Cộng hòa Mô-ri-xơ​

 

 

 

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​