​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật thương mại;

- Hiệp định Thương mại

- Nghị định thư về hợp tác giữa 2 Bộ Ngoại giao

- Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư,

- Hiệp định về hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp (2007)

- Hiệp định về hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực y tế

- Hiệp định về hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục.

- Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ;

- Nghị định thư thành lập Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Nghị định thư về hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FRELIMO.

- Biên bản kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​