Lập trường của Việt Nam về tình hình gần đây tại miền Bắc Mozambique:

"Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều người dân vô tội tại Mozambique cũng như tại các khu vực khác của châu Phi; ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế và khu vực đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố để đảm bảo an toàn cho người dân."

Viet Nam's position on the recent situation in Northern Mozambique

In response to the recent terrorist attacks in the Northern Mozambique, the position of Viet Nam is as the followings:

"Viet Nam strongly condemns those acts of terrorism that killed and injured many innocent people in Mozambique and other countries of Africa. We join those efforts made by the United Nations, the regional community and the world in general in our common cause for solidarity and fight against terrorism for the protection of the lives of the people." ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​